Jag lyfter Ert event till en hög professionell nivå!

Karin Niva Event & Support

Jag älskar att jobba med människor. Under ca 35 år har jag haft många olika arbetsuppgifter, till stor del inom besöksnäringen.

Som skidlärare, guide, aktivitetsledare, konferensansvarig, sportchef, hotellchef, VD. Dessutom inom projektledning och utbildningssektorn, t ex inom bergarbetarutbildningar, lärlingsutbildningar, skidlärarutbildningar och olika turismutvecklingsprojekt. Jag har under alla år, vurmat för god hälsa, och jobbat som gympaledare på fritiden.

Dom här åren har gett mig mycket glädje och inspiration. Jag har fått många kontakter, nätverk och erfarenheter.

Jag älskar att jobba med människor och jag älskar att prata i mikrofon!